CHÝBAJÚ VÁM ZAMESTNANCI? DÁME VÁM RIEŠENIE DO 24 HODÍN.

Oznámenie o cookie a reklame

Oznámenie o cookie


Keď navštívite naše stránky („Stránky“), určité informácie, ako cookies, webové majáky (web beacons) alebo protokoly webových serverov, môžeme zbierať automatizovaným spôsobom. Informácie, ktoré týmto spôsobom môžeme zhromažďovať, zahŕňajú IP adresu, jedinečný identifikátor zariadenia, vlastnosti prehliadača, vlastnosti zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce adresy URL, informácie o činnosti na našich stránkach, dátumy a časy návštev našich stránok a ďalšie používateľské štatistiky.
Cookie“ je súbor, ktorý webové stránky posielajú do počítača návštevníka alebo iného zariadenia pripojeného na Internet pre jedinečnú identifikáciu prehliadača návštevníka alebo na uloženie informácií alebo nastavení v prehliadači.
Webový maják“, tiež známy ako internetový štítok, pixelový štítok alebo priehľadný GIF, prepája webové stránky na webové servery a ich cookies a používa sa na prenos informácií zhromaždených prostredníctvom cookies naspäť na webový server. Prostredníctvom týchto automatizovaných metód zhromažďovania môžeme získať „clickstream dáta“, ktoré sú zápisom odkazov a iného obsahu, na ktorý návštevník klikne pri prehliadaní webovej stránky.

Naše stránky používajú tieto druhy cookie:

a) Technické cookies
Technické cookies sú tie, ktoré používame výlučne s perspektívou „vykonať prenos komunikácie na sieti elektronických komunikácií alebo do tej miery, do akej je to prísne nevyhnutné pre poskytovateľa služby informačnej spoločnosti, ktorú si zmluvná strana alebo používateľ explicitne žiadal poskytnúť.“

b) Profilovacie cookies
Profilovacie cookies sú zamerané na vytvorenie užívateľských profilov. Používajú sa na posielanie reklamných odkazov v zhode s preferenciami prejavenými počas navigácie. S ohľadom na vysokoinvazívnu povahu týchto cookies vis-à-vis súkromnej sfére používateľov, miestna a európska legislatíva vyžaduje, aby boli používatelia primerane informovaní o ich používaní, aby mohli poskytnúť svoj platný súhlas.

Ako zhromažďujeme informácie automatizovaným spôsobom


Počas vášho klikania naprieč našimi stránkami môže byť záznam vašej činnosti zhromaždený a uchovaný. Prepájame určité prvky údajov, ktoré zhromaždíme automatizovanými spôsobmi, ako napríklad informácie o vašom prehliadači, s inými informáciami, ktoré sme o vás získali, aby sme, napríklad, vedeli, či ste otvorili email, ktorý sme vám poslali. Váš prehliadač vám môže povedať, ako byť notifikovaný, keď dostanete určité druhy cookies, alebo ako určité druhy cookies obmedziť alebo ich zablokovať. Váš prehliadač vám umožní cookies zablokovať, avšak bez cookies možno nebudete môcť používať všetky prvky našich stránok. Pred zhromažďovaním osobných informácií používaním cookies alebo podobných automatizovaných spôsobov získame váš súhlas v rozsahu požadovanom platným právom.
Poskytovatelia aplikácií, nástrojov, pomôcok a plug-in na našich stránkach, ako sú zdieľacie nástroje sociálnych médií, môžu tiež používať automatizované spôsoby zhromažďovania informácií týkajúcich sa vašich interakcií s týmito prvkami. Tieto informácie sú zbierané priamo poskytovateľmi prvkov a podliehajú princípom alebo oznámeniam o ochrane súkromia týchto poskytovateľov. Podľa platného práva spoločnosť SLOVMEDIA SK s.r.o. nie je zodpovedná za postupy týchto poskytovateľov spojené s informáciami.
V rozsahu požadovanom platným právom získame pred zhromaždením informácií použitím cookies alebo podobných automatizovaných spôsobov váš súhlas.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme


Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, webových majákov, pixelov, protokolov webových serverov a iných automatizovaných spôsobov používame na účely, ako sú

  • prispôsobenie našich stránok užívateľskému používaniu;
  • poskytovanie obsahu šitého na mieru používateľským záujmom a spôsobu, akým naši používatelia používajú naše stránky; a
  • spravovanie našich stránok a iných aspektov nášho podnikania.

Cookies tretích strán


Na našich stránkach tiež využívame analytické služby tretích strán, ako sú Google Analytics a Adobe Omniture. Poskytovatelia analýz, ktorí spravujú tieto služby, používajú technológie, ako sú cookies, protokoly webových serverov a webové majáky, aby nám pomohli analyzovať vaše používanie našich stránok. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto spôsobov (vrátanie IP adresy) môžu byť zverejnené týmto poskytovateľom analýz a iným príslušným tretím stranám, ktoré informácie používajú, napríklad, na vyhodnotenie používania stránok. Ak sa chcete dozvedieť o týchto analytických službách viac a o možnosti odhlásiť sa, prosím, navštívte nasledovné stránky a akékoľvek stránky uvedené v prílohe konkrétnej krajiny:

Profilovanie a reklama založená na záujme


Na našich stránkach môžeme zhromažďovať informácie o vašej online činnosti, aby sme vám poskytli reklamu o produktoch a službách šitých na mieru vašim individuálnym záujmom. Na tento účel môžeme tiež získavať informácie z webových stránok tretích strán, na ktorých sú uverejnené naše reklamy. Táto časť oznámenia poskytuje podrobnosti a vysvetľuje, ako si môžete uplatniť svoje práva. Ak chcete o tom získať viac informácií alebo sa odhlásiť z reklamnej siete reklamy založenej na záujme, navštívte, prosím, zákaznícku stránku pre odhlásenie aboutads.info/choices/
Niektoré reklamy spoločnosti SLOVMEDIA SK s.r.o. môžete vidieť na iných webových stránkach, pretože najímame reklamné siete tretích strán. Prostredníctvom takýchto reklamných sietí môžeme zacieliť naše odosielanie správ prostredníctvom spôsobov založených na demografii, záujme, správaní a kontexte. Prostredníctvom siete reklám môžeme sledovať vaše online činnosti v priebehu času zhromažďovaním informácií automatizovanými spôsobmi, vrátane použitia cookies tretích strán, protokolov webových serverov, pixelov a webových majákov. Siete tieto informácie používajú na to, aby vám zobrazili reklamy, ktoré môžu byť prispôsobené vašim individuálnym záujmom a predchádzajúcej aktivite. Informácie, ktoré naše reklamné siete môžu v našom mene zhromažďovať, zahŕňajú údaje o vašich návštevách webových stránok, ktoré uverejňujú reklamy spoločnosti SLOVMEDIA SK s.r.o., ako sú stránky alebo reklamy, ktoré vidíte, a činnosti, ktoré na webových stránkach urobíte. Toto zhromažďovanie informácií sa uskutočňuje na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích strán, ktoré sú súčasťou týchto reklamných sietí. Tento proces nám tiež pomáha sledovať efektivitu našich marketingových snáh. Na získanie informácií o tom, ako sa môžete z tejto reklamnej siete reklamy založenej na záujme odhlásiť, prosím, navštívte aboutads.info/choices/
V rozsahu požadovanom platným právom získame pred použitím informácií váš súhlas na reklamu založenú na záujme.
Naše stránky nie sú vytvorené na reagovanie na signály prehliadačov „nesledovať“.
Informácie zhromaždené prostredníctvom plug-in tretích strán a pomôcok na stránkach (ako sú informácie súvisiace s vaším používaním zdieľacieho nástroja sociálnych médií) sú zhromažďované priamo poskytovateľmi plug-in a pomôcok. Tieto informácie podliehajú zásadám ochrany súkromia týchto poskytovateľov plug-in a pomôcok a spoločnosť SLOVMEDIA SK s.r.o. nie je zodpovedná za postupy týchto poskytovateľov spojené s informáciami.

Odkazy na stránky, aplikácie a služby tretích strán


Pre vašu potrebu a informáciu, naše stránky môžu poskytovať odkazy na stránky, aplikácie a služby tretích strán, ktoré môžu byť prevádzkované spoločnosťami, ktoré nespolupracujú s ManpowerGroup. Tieto spoločnosti majú svoje vlastné oznámenia alebo zásady týkajúce sa súkromia, ktoré vám dôrazne odporúčame posúdiť. Nie sme zodpovední za postupy akýchkoľvek stránok, aplikácií alebo služieb, ktoré sú mimo ManpowerGroup týkajúce sa ochrany súkromia.


Aktualizácie nášho Oznámenia o cookie a reklame


Toto oznámenie o cookie a reklame (vrátane akýchkoľvek príloh) je súčasťou nášho Oznámenia o ochrane súkromia a môže byť pravidelne aktualizované, aby odzrkadľovalo zmeny v našich postupoch ochrany súkromia a zákonných požiadavkách. Ohľadne významných zmien vás budeme informovať uverejnením výrazného oznámenia na našich stránkach s uvedením poslednej aktualizácie v hornej časti oznámenia.


Ako nás môžete kontaktovať


SLOVMEDIA SK s.r.o.
Kolónia 3159/48, 924 01 Galanta
Slovenská republika
slovmedia@slovmedia.eu

Späť na úvod